O závodě / About the competition

SAMBAR Steel 14

Letos se v termínu 22. - 23. listopadu bude konat již sedmý ročník závodů v průmyslovém lezení SAMBAR Steel, které svou povahou nemají v České republice obdoby a patří k největším v Evropě. Mohou se v nich poměřit závodníci z řad profesionálů i zkušenějších amatérů. Profíci zde zúročí tvrdý trénink, výškoví pracovníci vytěží potřebné dovednosti z dennodenní praxe, speleologové mohou vycházet ze zkušeností získaných při výpravách do hlubin jeskyní a i když je již mezi závodníky z těchto řad velká konkurence, závod může vyhrát i šikovný a obratný amatér. 

 

Každoročně se na závod hlásí výškoví pracovníci, stromolezci, speleologové, hasiči, záchranáři, policisté, lidé z armády a lezci z řad amatérů, z České Republiky i zahraničí. 

 

Seventh year of the open Czech Championship in industrial climbing SAMBAR Steel will take place on 22nd – 23rd November 2014. This unique competition is one of a kind in the Czech Republic and it is also one of the biggest ones in Europe. Profesionals as well as experienced amateurs can compare their strenght and skills. Professionals will benefit from their daily work, speleologs can use their experience of exploring depths of caves and although they will try their best to win the competition, the winner can be a nifty amateuer.

 

Every year contestants of this competitions are workers at height and above depths, arborists, speleogists, firemen, rescuers, soldiers and climbers amateuers, from the Czech Republic and other countries.

 

Co je průmyslové lezení / What is industrial climbing

Průmyslové lezení spočívá v pohybu po laně pomocí technických pomůcek. Nejčastěji tento typ lezení můžete vidět u výškových pracovníků, kterým průmyslové lezení umožňuje bezpečně vykonávat svou pracovní činnost. Speleologové a záchranáři také mají své zkušenosti s lezením po laně s pomocí technických pomůcek, které zúročí při těchto závodech. 

Z bezpečnostních důvodů závodníci neustále při lezení používají dvě lana, jedno tzv. pracovní, lezecké a druhé jistící.

 

Industrial climbing is based on rope access with associated technical equipment. Most often this type of climbing is used by workers at height, who use industrial rope access to safely carry out their work. Speleologists and rescuers can also use in this competition their experience with rope access using technical equipment.

For safety reasons all contestants must use two ropes, one working line and one back-up line, at all times when climbing.

 

V čem se bude závodit / What are the challenges

Úkolem každého účastníka bude překonání záludností překážkové lanové dráhy pomocí výstupových a slaňovacích pomůcek.  Další dvě disciplíny jsou prozatím zahaleny tajemstvím :)

 

Síly by měly vystačit i na druhý den závodu, neboť se budou konat také soutěže týmů. Tříčlenná družstva se pokusí, v co nejkratším čase, při pohybu po překážkové dráze přemístit „zraněného“ (simulovaného 80kg figurínou) z nedostupného terénu.

 

Every contestant will compete in climbing over a series of challenges, using ascending and descending equipment. Another two disciplines will stay till the day of the event a secret. :-)

You must save some of your strenght also for the second day of the event, when the competition of teams will take place. The teams of three will try, in the shortest time possible, move "a victim" (80kg figurine) from a difficult location.

 

Dále si budete moci prohlédnout a vyzkoušet veškeré vybavení zajištění pracovníků při práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Také zde bude možnost vyzkoušet si chůzi po popruhu tzv. Slack line.

 

You will also have an opportunity to see and try equipment used when roking at height and above depth and try walking on a slack line.

 

Kde se bude závod konat / Where will the event take place 

V prostorách Lezecké stěny a školícího střediska Polygon Kladno.

In the building of Climbing Wall and training Polygon Kladno.

 

 

 

Přijměte tedy pozvání na 7. ročník této neobvyklé akce, která má za cíl připravit široké skupině lidí využívajících průmyslovou techniku (hasičům, speleologům, výškovým pracovníkům apod.) možnost porovnání svých schopností a zkušeností, pro diváky pak zajímavou podívanou, nové zážitky a možnost netradičně stráveného víkendu.

 

Please accept our invitation to the seventh year of this unique event, which would like to offer to a wide range of people using industrial climbing (workers, rescuers, speleologists etc.) an opportunity to compare their skills and experience and prepare a spectacular show for visitors.